בית > חֲדָשׁוֹת > חדשות התעשייה

סיווג חיישני רכב.

2023-08-22

על פי סיווג הכמות הפיזיקלית של החיישן, ניתן לחלק אותו לתזוזה, כוח, מהירות, טמפרטורה, זרימה, הרכב גז וחיישנים אחרים.


על פי עקרון העבודה של החיישן, ניתן לחלק אותו להתנגדות, קיבול, השראות, מתח, הול, פוטואלקטרי, סורג, צמד תרמי וחיישנים אחרים.


על פי אופי סיווג אות הפלט של החיישן, ניתן לחלק ל: הפלט עבור כמות המתג ("1 "ו"0" או "מופעל" ו"כבוי") חיישן סוג מתג; הפלט הוא חיישן אנלוגי; חיישן דיגיטלי עם פלט של פולסים או קודים.